ประกาศ:
Main Menu
ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการเนินการ
ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยเเพร่
   
ความเป็นมาสหกรณ์ไทย
ประวัติสหกรณ์ไทย
ความหมายสหกรณ์
คุณค่าสหกรณ์
หลักการสหกรณ์
อุดมการณ์สหกรณ์
วิธีการสหกรณ์
   
มุมสมาชิกสหกรณ์ฯ

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่

   
Link: หน่วยงานเกี่ยวข้อง

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
 
 
 
 
 
** สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ ผู่เจริญ ประธานร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด
ในรายการ "ร่วมคิดร่วมคุย" จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์ฯ
วันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2554
บันทึกเทปรายการ ปม..ประเด็น

 
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
  ข่าวสารสหกรณ์ฯ
 
  Facebook Page.

 
คณะกรรมการ
นายสมศักดิ์ ผู่เจริญ
ประธานกรรมการ
 
ปฏิทิน ข่าว
สาขา อื่น ๆ
สาขา พหลโยธิน 1
สาขา ย่อยกรมสรรพากร
 
รวมลิงค์ Web Site
 
 
 
 
 
 

::: จัดทำและพัฒนาโดย :::
ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information : phranakorncoop@gmail.com or
Webmaster : webmaster@phranakornco-op.com

Copyright 2008-2018 All rights reserved. ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0994000167792
1215 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel : 02-278-2105, 02-278-4077 Fax: 02-278-1847