ประกาศ:
Main Menu
ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการเนินการ
ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยเเพร่
   
ความเป็นมาสหกรณ์ไทย
ประวัติสหกรณ์ไทย
ความหมายสหกรณ์
คุณค่าสหกรณ์
หลักการสหกรณ์
อุดมการณ์สหกรณ์
วิธีการสหกรณ์
   
Download
ใบมอบฉันทะ
อื่น ๆ
   
มุมสมาชิกสหกรณ์ฯ

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่

   
Link: หน่วยงานเกี่ยวข้อง

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
 
 
 
 
 
สินค้าสหกรณ์ฯ
** สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ ผู่เจริญ ประธานร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด
ในรายการ "ร่วมคิดร่วมคุย" จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์ฯ
วันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2554
บันทึกเทปรายการ ปม..ประเด็น

 
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
  ข่าวสารสหกรณ์ฯ

    30 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ
 
  Facebook Page.
  ข่าวกรมส่งเสริมสหกรณ์
banner info
icon all cat

 
นายสมศักดิ์ ผู่เจริญ
ประธานกรรมการ
 
ปฏิทิน ข่าว
สาขา อื่น ๆ
สาขา พหลโยธิน 1
สาขา ย่อยกรมสรรพากร
 
รวมลิงค์ Web Site
 
 
 
 
 
 

::: จัดทำและพัฒนาโดย :::
ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information : phranakorncoop@gmail.com or
Webmaster : webmaster@phranakornco-op.com

Copyright 2008-2020 All rights reserved. ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0994000167792
1215 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel : 02-278-2105, 02-278-4077 Fax: 02-278-1847