News:
Main Menu
ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการเนินการ
ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยเเพร่
   
ความเป็นมาสหกรณ์ไทย
ประวัติสหกรณ์ไทย
ความหมายสหกรณ์
คุณค่าสหกรณ์
หลักการสหกรณ์
อุดมการณ์สหกรณ์
วิธีการสหกรณ์
   
Link: หน่วยงานเกี่ยวข้อง

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
 
 
 
ติดต่อสอบถาม

ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด
PHRANAKORN CO-OPERATIVE STORE LTD.
1215 ถนนพลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
1215 Phaholyothin Rd. Phayathai Bangkok. 10400 Thailand.
โทร. 02-278-2105, 02-278-4077
Fax. 02-278-1847
email: pnkcoop@gmail.com

แผนที่: http://maps.google.com

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


::: จัดทำและพัฒนาโดย :::
ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information : phranakorncoop@gmail.com or
Webmaster : webmaster@phranakornco-op.com

Copyright 2008-2018 All rights reserved. ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0994000167792
1215 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel : 02-278-2105, 02-278-4077 Fax: 02-278-1847